Ratsinformationssystem

Aktuelle Sitzungen

Di

18.06.2019 Ausschuss für Stadtentwicklung

 • 17:00
 • Ratssaal
Di

25.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss

 • 17:00
 • Ratssaal
Mi

26.06.2019 Sozialausschuss

 • 17:00
 • Ratssaal
Do

27.06.2019 Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

 • 17:00
 • Ratssaal
Di

09.07.2019 Rat

 • Ratssaal
Mi

28.08.2019 Seniorenvertretung

Di

03.09.2019 Ausschuss für Stadtentwicklung

 • 17:00
 • Ratssaal
Do

05.09.2019 Schulausschuss

 • Ratssaal